Krista Kähkönen

Krista Kähkönen

 • toimintaterapeutti 1993
 • 1993-2001 OYS:n Psykiatrian klinikalla aikuis- ja lastenpsykiatrissa toimintaterapeuttina
 • 2001 alkaen yrittäjänä

Työskentelykieli: suomi

Täydennyskoulutukset:

 • Oppimiskinesiologiaohjaaja 2003
 • BrainGym®-kouluttaja 2005
 • Hyvinvointivalmentaja 2012 – (Trainer4You lisensoitu)
 • Personal Trainer 2013 –  (Trainer4You lisensoitu)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2017
 • Useita lyhempiä koulutuksia liittyen oppimiseen, aistien integraatioon ja kehityksellisiin haasteisiin

Muu osaaminen:

 • psykiatrinen toimintaterapia
 • sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun harjoittelu
 • luovan ilmaisun menetelmät
 • leikin arviointi ja terapiamenetelmät
 • Ajattelun apukäsi (psykologisen ensiavun menetelmä)
 • TK-KKT (lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet)
 • EFT (Emotional Freedom Tecniques)
 • RHL- rytminen liikeharjoittelu
 • Sherborne-menetelmä

Asiakkainani on lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla mm.

 • neuropsykiatrisia häiriöitä (ADHD, Aspergerin oireyhtymä)
 • psykiatrisia häiriöitä
 • tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita
 • oppimisvaikeuksia
 • eriasteisia kehitysviivästymiä
 • sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun haasteita