AJATTELUN APUKÄSI

AJATTELUN APUKÄSI

Ajattelun apukäsi on psykologisen ensiavun menetelmä, joka on kehitetty Norjassa lapsille ja nuorille apukeinoksi itseapuun ongelmatilanteisiin. Se perustuu kognitiivisen terapian perusperiaatteisiin. Se on nopea kuusivaiheinen menetelmä, jossa opitaan tunnistamaan ongelmatilanteissa olevia tunteita ja siihen liittyviä kielteisiä automaattisia ajatuksia. Tilanteen muuttamiseksi mietitään vaihtoehtoisia ajatuksia ja tapoja toimia.  Pääperiaate on, että elämä on helpompaa, kun oppii ohjaamaan ajatuksiaan ja hallitsemaan tekojaan silloin, kun tunteet ovat voimakkaat. Menetelmä soveltuu hyvin myös kouluissa ja perheissä käytettäväksi.