IN SYNCH – AISTIEN INTEGRAATIO

IN SYNCH – AISTIEN INTEGRAATIO

In synch on etelä-afrikkalaisen toimintaterapeutin, sensorisen integraation terapeutin ja oppimiskinesiologin Rita Edwardsin kehittämä menetelmä, jossa paneudutaan aistitietoisuuteen. Meillä on viisi etäaistia, jotka kertovat meille kohteista joita näemme, kuulemme, haistamme, maistamme tai kosketamme. Lähiaistit; proprioseptiivinen, tasapaino- ja kosketusaisti kertovat mitä kehossamme tapahtuu.

Tieto ja ymmärrys aistien toiminnasta on tärkeää, kun käsittelemme oppimisen ja keskittymisen ongelmia. Menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi hoidoksi koulussa, työelämässä ja urheilussa koetuille oppimisen ja keskittymisen vaikeuksille. Sitä on sovellettu myös hyvällä menestyksellä aikuisten stressioireisiin ja aistien integraatiovajavuuksiin.  Myös iäkkäät ihmiset ovat hyötyneet harjoituksista. Menetelmän avulla voi harjoitella tässä hetkessä läsnä olemista.

__

__

__