RYTMINEN LIIKEHARJOITTELU

RYTMINEN LIIKEHARJOITTELU

Rytminen liikeharjoittelu (RLH) on Kerstin Linden kehittämä menetelmä jota ruotsalainen psykiatri Harald Blomberg on tutkinut ja kehittänyt eteenpäin. Blomberg kouluttaa ja käyttää työssään rytmisen liikeharjoittelun menetelmää menestyksekkäästi.  Rytminen liikeharjoittelu perustuu pikkulasten spontaanisti tekemiin liikkeisiin. Harjoitukset tehdään makuulla, istuen tai konttausasennossa, jotta ne olisivat tehokkaita. Ne tehdään joko passiivisesti (avustettuna) tai aktiivisesti (itse tehden). RLH soveltuu kaikenikäisille.

Taustaa: Pikkulapsen motorisen kehityksen tulisi edetä tietyssä järjestyksessä, koska vaiheet valmistavat lasta uusien motoristen taitojen hankkimiseen. Jos lapsi hyppää jonkin kehitysvaiheen yli tai ei harjoittele sitä riittävästi, hänen motoriikkansa kärsii. Tärkeiden kehitysvaiheiden jääminen väliin vaikuttaa myös lapsen emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Myöhemmin lapsuudessa, nuoruudssa ja aikuisuudessa voi ilmetä monenlaisia ongelmia esim. tarkkaavuushäiriötä, yliaktiivisuutta, tunne-elämän ja oppimisen ongelmia. Myös lihasjänteyden tarkoituksenmukainen ylläpito ja niveliemme pitäminen oikeissa asennoissa voi olla vaikeaa. Tämä voi lopulta aiheuttaa kipuja ja kulumia nivelissä.

RHL:n vaikutukset:

–          vahvistaa kehon ojentajalihasten tonusta henkilöillä,  joilla lihastonus on alhainen

–          kireälihaksisilla rentouttaa lihasjännitystä

–          parantaa tarkkaavuutta, keskittymistä ja impulssikontrollia

–          integroi refleksejä, jolloin motoriset valmiudet paranevat ja lapset pystyvät mm. helpommin säätelemään toiminnallisuuttaan.

 

www.haraldblomberg.com