Päivi Penttilä


Päivi Penttilä

 • Yrittäjä vuodesta 1998
 • Toimintaterapeutti 1993
 • Artesaani 1988

Työskentelykieli: Suomi

Täydennyskoulutukset:

 • Neuropsykiatrinen valmentaja 2008
 • Hyvinvointivalmentaja 2012 – Trainer4you –lisensoitu
 • Personal Trainer 2013 – Trainer4you lisensoitu
 • Omaan ammattialaan suuntautuvia psykologian opintoja
 • Runsaasti lyhyempiä toimintaterapeutin työssä osaamista tukevia koulutuksia

Muu osaaminen:

 • tukiviittomat ja kuvakommunikaatio
 • sosiaaliset kuvatarinat ja kuvastruktuurit toiminnanohjauksen tukena
 • Leikin arviointi- terapiamenetelmät
 • aivojumppa BrainGym®
 • Sherborne menetelmä

Asiakkainani on lapsia ja nuoria, joilla on mm.

 • neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöitä
 • autisminkirjon häiriöitä
 • käyttäytymisen säätelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita
 • eriasteisia kehitysviivästymiä
 • oppimisvaikeuksia