TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikukseen perustuvaa kuntoutusta. Toimintaterapiasta hyötyvät kaiken ikäiset ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja siten, että arjessa selviytyminen on mielekästä tyydyttävää. Toimintaterapian ajatuksena on, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemistensä ja valintojen kautta.

 

Toimintakyky ja sen vaatimukset ovat erilaisia eri ikäkausina. Toimintakykyisyyttä on esimerkiksi, että

  • lapsi osaa leikkiä toisten lasten kanssa ikätasoisesti ja iloita siitä.
  • koululainen pystyy oppimaan, löytää yksilölliset tavat oppia, pystyy työskentelemään ryhmässä ja iloitsemaan oppimisesta.
    • nuorella nuoruusiän kehitystehtävät käynnistyvät. Itsenäistyminen alkaa ja nuori alkaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Nuori luottaa tulevaisuuteen ja kykyynsä kohdata haasteita ja selviytyä niistä.
    • aikuisikäinen ottaa vastuuta ja huolehtii itsestään, perheestään ja työstään.
    • seniori-ikäinen voi kokea tyytyväisyyttä ja selviytyy itsenäisesti päivittäisistä askareista.